VIDEO FLYCAM CĂN HỘ
THE BLUE STAR

image

31

Ngày

09

Giờ

32

Phút

00

Giây

MỞ BÁN ĐỢT 1

CĂN HỘ THE BLUE STAR - QUẬN 7